อุปกรณ์บาสเกตบอล วันนี้เรามาแนะนำอุปกรณ์ ที่จำเป็นในการเล่น และในการจัดการแข่งขัน

อุปกรณ์บาสเกตบอล

อุปกรณ์บาสเกตบอล ที่เป็นสากลที่ใช้กันในปัจจุบันนี้

อุปกรณ์บาสเกตบอล บาสเกตบอล เป็นเกมกีฬาที่มีอุปกรณ์ที่ใช้เล่นที่สำคัญคือ ลูกบาสเกตบอล ห่วงบาส และสนามกีฬาบาสเกตบอลที่ใช้ และทีมจะแบ่งออกเป็น 2 ฝ่ายมาแข่งขันกัน โดยใช้นักกีฬาแต่ละฝ่ายแบ่งออกเป็น ฝ่ายละจำนวน 5 คน ในสนามที่ลงแข่งขัน

โดยสนามที่สามารถแข่งขัน บาสเกตบอลได้นั้นต้องอยู่ภายใต้ การควบคุมดูแลของฟีบ้า (FIBA) ในกรณีที่ต้องการจัดการแข่งขัน โดยสนามที่ถูกสร้างขึ้นจะต้องมีขนาดตามกำหนด เพื่อใช้ในการแข่งขัน และอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับเล่นบาสเกตบอลมีดังนี้ อุปกรณ์กอล์ฟ

อุปกรณ์บาสเกตบอล

อุปกรณ์บาสเกตบอล ที่สำคัญคือ ?

 • 1.ห่วงประตู ที่จะมีให้ฝ่ายละ 1 ห่วง 

ห่วงประตูต้องเป็นเหล็กตัน ที่มีเส้นขนาดผ่าศูนย์กลาง ที่ต้องวัดจากขอบในของห่วงประตู 45เซนติเมตร และมีการทาสีรอบห่วงเหล็ก ด้วยสีส้มเท่านั้น อีกทั้งเหล็กที่ทำห่วง จะต้องมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ของขนาดเหล็ออยู่ที่ 1.70 เซนติเมตร หรือขนาดใหญ่มากที่สุดไม่เกิน 2เซนติเมตร โดยจะมีตะขอเล็กเป็นวง เพื่อเกี่ยวยึดและคล้ายคลึงกัน เป็นสิ่งที่ใช้เพื่อเกี่ยวตาข่าย กับวงห่วงและเหล็กห่วง ต้องติดแน่นกับกับแป้นกระดานหลัง

ที่ตั้งฉากขนานกับพื้นสนาม อีกทั้งต้องสูงจากพื้นสนาม 3.05 เมตร โดยตัวฐานของห่วงตาข่ายนี้ จะต้องอยู่กึ่งกลางของสนาม ทางด้านในสุดของแต่ละฝ่าย อีกทั้งมีเฉพาะตัวห่วงเท่านั้น ที่ยื่นเข้ามาในสนามได้ เพื่อให้แต่ละฝ่ายบุกเข้า เพื่อทำประตูหรือทำแต้ม ในการแข่งขันยัดลูบาสเกตบอล ลงห่วงตาข่ายนี้โดยขอบของห่วง ทางด้านที่ใกล้กับกระดานด้านหลังนั้น จะห่างจากพื้นจากด้านหน้า ของกระดานด้านหลังจำนวน 15 เซนติเมตร

ตาข่ายต้องสีขาวผูกติดกับห่วง และตาข่ายต้องมีความยาวที่จำนวน 40 เซนติเมตร สำหรับห่วงนั้นจะต้องมีลักษณะพิเศษ คือการคืนตัวและไม่มีการยุบตัว และห่วงและกระดานจะต้องสัมพันธ์กัน เพื่อป้องกันอัตรายและเป็นเรื่องของ ความปลอดภัยของผู้เล่นอีกด้วย ห่วงต้องมีกลไกที่ช่วยเหลือ เรื่องการยุบตัวของห่วงได้ และจะต้องสามารถทำงาน เมื่อพบกับน้ำหนักถึง 105 กิโลกรัม จากปลายสุดบนของห่วง เมื่อมียุบตัว

หรือมีการหย่อนเกิดขึ้น แต่ต้องไม่เกินมากกว่า 30 องศา จากตำแหน่งและระดับ เพราะหลังจากการยุบตัวแล้ว และถ้าไม่มีน้ำหนักถ่วงอยู่ต่อไป และห่วงนั้นจะต้องคืนตัว และเข้าสู่ตำแหน่งเดิมโดยอัตโนมัติ ในทันทีเช่นเดียวกัน อุปกรณ์บาสเกตบอล ภาษาอังกฤษ

 • 2.ลูกบาสเกตบอล

ลูกบาสเกตบอล ที่ใช้สำหรับใช้ในการเล่นบาสเกตบอล วัสดุที่ใช้ ขนาดและน้ำหนักของลูกบอล ต้องเป็นทรงกลมและมีสีส้ม โดยมีรูปแบบและกำหนดตามที่ได้รับการรับรองแล้ว โดยมีเปลือกนอกที่ทำด้วยหนังยาง หรือวัสดุสังเคราะห์ที่ถูกผลิตขึ้นเพื่อใช้ในการผลิต ทั้งนี้จะมีเส้นรอบวงไม่น้อยกว่า 74.9-78 เซนติเมตร มีน้ำหนักของลูกบาสไม่น้อยกว่า 567-650 กรัม และภายในลูกบาสเกตบอลจะต้องมีการ สูบลมใส่จนแข็ง

เนื่องจากต้องสามารถ รองรับแรงกระแทกจากความสูง เมื่อมีการปล่อยลูกบาสเกตบอลลงพื้น ที่ความสูงโดยประมาณที่ 1.80 เมตร และพื้นที่เป็นไม้แข็ง หรือพื้นสนามแข่งขันที่ลูกบาสเกตบอล จะกระเดนกระดอนขึ้น-ลงไม่ต่ำกว่า 1.20-1.40 เมตร และร่องของรอยต่อของลูกบาสเกตบอลจะต้องไม่เกิน 0.635 เซนติเมตร โดยทีมที่เป็นเจ้าของสนาม หรือที่รู้จักกันดี ในภาษาการกีฬาว่า “ทีมเหย้า” จะต้องเป็นฝ่ายที่จะจัดหาลูกบาสเกตบอล

ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ ในข้อกำหนดกฏกติกามาตรฐานสากล อย่างน้อยจำนวน 1 ลูก เพื่อมีไว้สำหรับในเกมการแข่งขัน ทั้งนี้ในบางครั้งอาจจะใช้ลูกบาสเกตบอล ของทางทีมที่มาแข่งขัน หรือที่รู้จักกันดีในภาษากีฬาว่า “ทีมเยือน” ก็สามารถนำมาใช้ในการแข่งขันได้เช่นเดียวกัน 

สำหรับอุปกรณ์กีฬาประเภท บาสเกตบอลที่เมื่อนานมาแล้ว มีอยู่เพียงแค่ 3 สิ่งเท่านั้นคือ ?

 • 1.สนาม 
 • 2.ลูกบาสเกตบอล 
 • 3.ห่วงบาสเกตบอล 

แต่ในปัจจุบันได้มีอุปกรณ์เสริม เกี่ยวกับกีฬาบาสเกตบอลเพิ่มมากขึ้น และเป็นไปในรูปแบบของระดับสากล สำหรับอุปกรณ์ทางด้านเทคนิค ของกีฬาบาสเกตบอลนั้น จะต้องมีการจัดเตรียมไว้ ให้กับคณะกรรมผู้ตัดสิน และผู้ช่วยของคณะกรรมการตัดสิน โดยทางผู้เป็นเจ้าของสนาม จะต้องเป็นฝ่ายที่จัดการเตรียมทุกอย่างไว้ให้เรียบร้อย ร้านขายอุปกรณ์บาสเกตบอล

อุปกรณ์บาสเกตบอล ที่ใช้สำหรับการแข่งขันทั้งหมด

 • นาฬิกาที่ใช้สำหรับใช้ในการแข่งขัน มีอยู่จำนวน 2 เรือนด้วยกันคือ นาฬิกาที่ใช้จับเวลาแบบธรรมดา เป็นนาฬิการที่ใช้สำหรับจับเวลาด้านนอก โดยต้องทำการจัดวางไว้ ให้สามารถมองเห็นได้ชัดเจน กับผู้ที่ทำการจับเวลา และผู้ที่ทำการบันทึกเวลา 
 • นาฬิการที่ใช้สำหรับจับเวลา เป็นจำนวนวินาที โดยมีอัตรากำหนดของเวลา อยู่ที่จำนวน 30 วินาทีเท่านั้น โดยการจัดสถานที่ตั้งนาฬิกาชนิดนี้นั้น ต้องสามารถมองเห็นได้ชัดเจน ทั้งจากผู้ที่เป็นนักกีฬาอยู่ภายในสนาม และผู้ชมที่ทำการนั่งชมอยู่บริกเวณข้างสนาม โดยจะมีการควบคุมระบบการจับเวลา ด้วยเจ้าหน้าที่ที่ทำหน้าที่นั้น การดูแลรักษาอุปกรณ์บาสเกตบอล
 • ใบบันทึกเวลา โดยอุปกรณ์ชนิดนี้ที่นำมาใช้ ในเกมการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลนั้น จะมีการกำหนดจากสหพันธ์กีฬาบาสเกตบอลนานาชาติ และเจ้าหน้าที่ผู้ที่ทำการบันทึก จะต้องเป็นผู้ที่ดำเนินการ ในการกรอกข้อความนั้นก่อนที่จะแข่งขัน และระหว่างที่ทำการแข่งขัน ตามที่มีกำหนดหรือระบุไว้ ตามกฏและกติกาการแข่งขัน 
 • อุปกรณ์ที่จะต้องใช้ในการแสดงสัญญาณ โดยตามที่ระบุไว้เป็นกฏและ กติกาบาสเกตบอล จะมีการแสดงสัญญานอยู่ 3 รูปแบบ อีกทั้งป้ายที่นำมาบอกคะแนน จะต้องสามารถมองเห็นได้ชัดเจน กับทั้ง 2 ฝ่ายคือด้านของ ผู้ที่เข้าชมการแข่งขัน และทางด้านของ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง กับเกมการแข่งขันนั้น 
 • ป้ายที่ถูกทำขึ้นมา เป็นตัวแทนของผู้ลงแข่งขันทั้ง 2 ฝ่ายเป็นป้ายที่จะใช้ในการกำหนดโทษ โดยมีการใช้เลขด้วยจำนวน 1-5 และจะมีเจ้าหน้าที่มีการจดบันทึก เมื่อมีเหตุการณ์ที่ภายในสนาม เกิดการกระทำความผิดขึ้น เช่นเกิดเหตุการณ์ที่ผู้เล่น ได้กระทำเรื่องที่เกิดฟาวล์ขึ้นมา โดยเจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้อง ที่รับหน้าที่นี้จะต้องทำการ ยกป้ายนี้ขึ้นเพื่อให้แสดงให้เห็นถึง จำนวนการกระทำฟาวล์ที่เกิดขึ้น ของผู้เล่นนั้นโดยการยกป้ายนั้นขึ้น โค้ชของทั้ง 2 ฝ่ายจะต้องสามารถ ที่จะมองเห็นได้ด้วยเช่นกัน อีกทั้งป้ายนี้ตามกฏและกติกา จะต้องมีพื้นเป็นสีขาวเท่านั้น อีกทั้งตัวเลขที่เขียนด้วยจำนวน 1-4 จะต้องเป็นสีดำ ส่วนหมายเลขสุดท้ายคือ หมายเลข 5 นั้นจะต้องเป็นสีแดง โดยขนาดของป้ายที่เจ้าหน้าที่ใช้นั้น จะต้องมีขนาดที่ 10×20 เซนติเมตรอย่างน้อย 
 • อุปกรณ์เครื่องหมายที่จะใช้สำหรับ การแสดงจำนวนฟาวล์ของแต่ละทีม ให้กับเจ้าหน้าที่ ผู้ที่ทำหน้าที่บันทึก ซึ่งเครื่องหมายที่เจ้าหน้าที่ใช้นี้ จะต้องเป็นสีแดงเท่านั้น และต้องทำการจัดวางไว้ให้กับ เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องที่ต้องใช้งาน สามารถมองเห็นได้ง่ายอีกด้วย โดยจะเป็นอุปกรณ์ที่ทางด้านเจ้าหน้าที่ ต้องสามารถนำมาใช้ได้ทันที เมื่อเกิดเหตุการณ์ในการทำฟาวล์ครั้งที่ 7 ของนักกีฬาที่ที่ลงสนามอยู่ โดยการลงเครื่องหมายสีแดงนี้ ลงบนโต๊ะของทางเจ้าหน้าที่ ของฝ่ายผู้ที่กระทำการฟาวล์นั้น 

อุปกรณ์บาสเกตบอล

อุปกรณ์ทุกอย่าง ที่จะมาใช้ในการแข่งขันนั้น ต้องผ่านการตรวจสอบอย่างละเอียด

หมายเหตุ สำหรับอุปกรณ์และเครื่องมือ ของการนำมาใช้ในการแสดงจำนวน ที่เป็นการทำฟาวล์ของทีมต้องตรวจสอบ ทุกรูปแบบจะต้องได้รับการอนุมัติจากทาง ฟีบ้า เท่านั้น แม้กระทั่งสถานที่ เช่นเดียวกัน อีกทั้งเรื่องของที่นั่ง ของผู้ชมภายในสนามที่จัดการแข่งขัน จะต้องมีที่นั่งไม่น้อยไปกว่า 6,000 ที่นั่ง สำหรับให้ผู้ชมได้เข้ามาใช้บริการ ในการรับชมข้างสนามแข่งขันได้ อีกทั้งในระดับของเกมการแข่งขัน ที่แตกต่างกันนั้น

อย่างเช่น การแข่งขันในระดับที่เรียกว่า ชิงแชมป์เปี้ยนโลก หรือในระดับที่เรียกกันว่า โอลิมปิก ของเยาวชนฝ่ายหญิง หรือเยาวชนฝ่ายชาย ที่เป็นประเภทที่อายุของนักกีฬา ต้องมีไม่เกิน 22 ปีนั้นจะต้องมีที่นั่ง เพื่อให้ผู้เข้าชมการแข่งขัน ได้เข้าร่วมดูเกมการแข่งขันไม่น้อยไปกว่า 12,500 ที่นั่งอีกด้วย 

สำหรับการถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์ หรือการสตรีมมิ่งสัญญานออนไลน์ ในการแข่งขันแต่ละรอบการแข่งขัน สำหรับสนามที่ใช้ในการแข่งขัน จะต้องมีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ที่สามารถมองเห็นได้เด่นชัดมากที่สุด จากโต๊ะของเจ้าหน้าที่ และสนามแข่งขันที่กำลังแข่งขันอยู่

อีกทั้งที่นั่งบริกเวณของทีมแต่ละฝ่าย ป้ายที่แสดงให้เห็นในเรื่องของคะแนน ที่จะติดอยู่ที่ป้ายพร้อมนาฬิกา อีกทั้งยังมีเวลาที่ต้องใช้ เป็นรูปแบบดิจิตอล ที่ใช้ในการนับถอยหลังที่ต้องสามารถ มองเห็นได้ชัดเจนมากที่สุด พร้อมทั้งต้องมีสัญญาณที่ใช้เป็นการเตือน

ที่บอกว่าสิ้นสุดการแข่งขัน ไม่ว่าจะเป็นครึ่งเวลา จบเกมการแข่งขัน หรือการต่อเวลาการแข่งขัน เรียกได้ว่านาฬิกาที่นำมาใช้ในการบอกเวลานั้น ต้องออกแบบมาใช้ในเกมการแข่งขัน อย่างสมบูรณ์มากที่สุดอีกด้วย และอุปกรณ์ที่สำคัญที่สุดคือ แทงบอลออนไลน์

อุปกรณ์กำหนดเวลาที่ใช้นับถอยหลังจำนวน 30 วินาทีจะต้องมีจำนวน 2 ชุดหรือ 4 ชุดตามมุมของสนาม หรือสถานที่จัดการแข่งขันต้องเห็นได้ง่ายอีกด้วยและ อุปกรณ์นักบาส เหล่านี้สำคัญมากสำหรับการแข่งขันบาสเกตบอล แทงบอลออนไลน์